Wydział Ekonomii
i Finansów

Rejestracja na seminarium Logistyka 1stopnia studia stacjonarne Specjalność: Logistyka handlu i usług

Zapisy na seminarium dyplomowe (na II rok)

Proszę o zapoznanie się z ofertami promotorów:

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB

Należy wybrać jednego promotora i zarejestrować się do danej grupy prowadzonej przez danego promotora w systemie USOSweb w terminie:

12.01.2019 od godz. 10.00 do 15.01.2019 do godz. 20.00

Oferta promotorów

Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie USOSWEB decyzją Dziekana będą zapisane administracyjnie.