Wydział Ekonomii
i Finansów

Program Top Young 100 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB

Wydział Ekonomii i Zarządzania przystąpił do programu TOP YOUNG 100 - http://topyoung100.pl/, który jest skierowany do studentów ostatniego roku kierunku logistyka.  Program ten daje możliwość rozwoju kompetencji specjalistycznych, jest źródłem zdobywania doświadczenia w pracy poprzez rzeczywiste wyzwania biznesowe, oferuje współpracę z firmami i opieką mentora.

Na etapie rekrutacji uczelnianej od studenta oczekujemy, w szczególności udokumentowania aktywności poza zwykłym trybem studiów (np. działalność w organizacjach studenckich, uczestnictwo w wymianach międzynarodowych itp.; doświadczenia zawodowego  (np. odbyte praktyki, praca zawodowa) oraz dobrych wyników w nauce.

Szczegółowe informacje i zapisy u Opiekuna Programu  na WEIZ – dr. Anny Busłowskiej,  w poniedziałek 4 i 11 lutego o godz. 14.30, sala 229. Zapraszamy!