Wydział Ekonomii
i Finansów

PROGRAM STAŻOWY W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNY UNIWERSYTET SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZYSZŁYCH KADR REGIONU”

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, proponujemy studentom udział w odpłatnych stażach zawodowych trwających nie więcej niż dwa miesiące, w czasie których stażyści przepracują 200 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo). Na staże będą kierowani studenci II roku studiów I stopnia kierunku ekonomia.

szczegółowe informacje na temat projektu, poszczególnych etapów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.uwb.edu.pl/stazysci

formularz rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty związane z etapem rekrutacji można składać w skrzynce opatrzonej logo projektu nowoczesny uniwersytet w holu przy portierni wydziału ekonomii i Finansów w dniach 25.05 – 12.06.2020. . Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. (proszę korzystać z wejścia od strony patio). W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, koordynator wydziałowy będzie kontaktował się z Państwem poprzez e-mail podany w formularzu.

Koordynatorem programu stażowego na wydziale Ekonomii i Finansów jest Łukasz Bugowski, e-mail: l.bugowski@uwb.edu.pl

prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczka, rękawiczki, odstęp 2).

UWAGA! W związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, przewidujemy możliwość przesunięcia pierwszej edycji staży na okres sierpień-wrzesień 2020 r., bądź całkowitej rezygnacji z programu w roku 2020 oraz jego realizacji w roku 2021 i 2022. Monitorujemy sytuację i na bieżąco będziemy aktualizować niniejszą informację.

Projekt "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu"
(umowa nr POWR.03.05.00-00-Z218/18 z dnia 4.06.2019 r.)
tel: 85 745 71 21, 85 745 70 14
e-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl