Wydział Ekonomii
i Finansów

Praktyki w dziale księgowości Inkubatorów AIP Białystok