Wydział Ekonomii
i Finansów

Letnie Praktyki Badawcze PAN - "hurry-up!" - ekonomiczny

Organizatorem Letnich Praktyk Badawczych (LPB), odbywających się w okresie wakacyjnym w Warszawie, jest Centrum Zastosowań Matematyki działające w strukturach Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk zajmujące się m.in. rozwiązywaniem praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia. W ten sposób jest prowadzona i rozwijana współpraca między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.
W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata).
Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak informatyka, matematyka,  ekonomia a także nauki techniczne.
Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie  http://www.praktyki.waw.pl/jak-pracujemy.
Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: kontakt@praktyki.waw.pl, podając w temacie numer referencyjny LPB/WY/2018. Zgłoszenia są oceniane na bieżąco, w miarę napływu aplikacji.