Wydział Ekonomii
i Finansów

"Kuźnia kompetencji"

"Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu "Kuźnia kompetencji", w ramach którego studenci mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów!

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ! REKRUTACJA TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA!

Zapraszamy studentów stacjonarnych dwóch ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do skorzystania z wyjątkowej okazji do podniesienia swoich kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

SZCZEGÓŁY: HTTP://WWW.KUZNIA.UWB.EDU.PL/

ORAZ U KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO: MGR ANNA PROTASIEWICZ EMAIL: KUZNIA_WEIZ@UWB.EDU.PL (WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW, INSTYTUT ZARZĄDZANIA)

Każdy uczestnik bierze udział w:

• dwóch Warsztatach:
- jednego rozwijającego kompetencje komunikacyjne (do wyboru): Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych; Efektywna komunikacja z elementami negocjacji; Praca w zespole; Radzenie sobie ze stresem
- jednego rozwijającego kompetencje zawodowe/informatyczne (do wyboru): Design Thinking – metodyka tworzenia innowacyjnych rozwiązań; Zarządzanie Procesami; Business Model Canvas; Finanse i księgowość w praktyce; Prawo w projektach chmury obliczeniowej; Umowy IT; Technologia informacyjna i know-how w nowoczesnej kancelarii.

• dwóch Certyfikowanych Szkoleniach (do wyboru): Podstawowe szkolenie zarządzania projekt. PMI; Zaawansowane szkolenie zarządzania projektami PMI (certyfikacja CAPM); Szkolenia językowe - angielski/rosyjski (poziom B2, certyfikat TELC); ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

• Pracy Projektowej z Pracodawcą

Korzyści dla studentów płynące z udziału w projekcie:

  • Podniesione kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami;
  • Certyfikaty uznawane i rozpoznawalne przez pracodawców;
  • Bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
  • Możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących w projekcie."