Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską.