Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych.