Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej i innych usług biegłego rewidenta