Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki - termin 31 październik br.

Dzień dobry,

Przypominam, że z dniem 31 PAŹDZIERNIKA BR. mija termin składania prac magisterskich i doktorskich w  KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ Z ZAKRESU STATYSTYKI.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy, za zgodą autorów. Spośród zgłoszonych oraz
zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Sąd Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac
magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 5.000 zł

II miejsce - nagroda 3.000 zł

III miejsce - nagroda 2.000 zł

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 10.000 zł

II miejsce - nagroda 7.000 zł

III miejsce - nagroda 5.000 zł

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w Konkursie oraz regulamin
dostępne są na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-ii-edycja/.