Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki II edycja

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.


Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego.


Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.


Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2017/2018, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.

Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.


Nagrody za najlepszą pracę magisterska:

  • I miejsce – nagroda 5.000 zł,
  • II miejsce – nagroda 3.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 2.000 zł.


Nagrody za najlepszą pracę doktorską:

  • I miejsce – nagroda 10.000 zł,
  • II miejsce – nagroda 7.000 zł,
  • III miejsce – nagroda 5.000 zł.


W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w służbach statystyki publicznej oraz członkowie Sądu Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.


Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 października 2018 r. 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.


Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkursy@stat.gov.pl.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Załącznik 1. Formularz zgłoszenia

 

źródło: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-ii-edycja/

Ulotka