Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki - edycja 2018/2019

Dzień dobry,

Informujemy, że niebawem rusza kolejna edycja konkursu na NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ Z ZAKRESU STATYSTYKI organizowanego przez GUS.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy
doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy, za zgodą autorów. Spośród zgłoszonych oraz
zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Sąd Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac
magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 5.000 zł

II miejsce - nagroda 3.000 zł

III miejsce - nagroda 2.000 zł

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce - nagroda 10.000 zł

II miejsce - nagroda 7.000 zł

III miejsce - nagroda 5.000 zł

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w Konkursie oraz regulamin Konkursu pojawią się na stronie GUS. Na bieżąco będziemy Państwa informować.