Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

Szczegółowe informacje na www.elk.pl