Wydział Ekonomii
i Finansów

Konkurs im. hm. Olgierda Fietkewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej