Wydział Ekonomii
i Finansów

Konferencje dla doktorantów

1. Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca - Edycja II
http://www.creativetime.pl/wmn2020.html
Konferencja organizowana jest w kwietniu w pięciu miastach pod hasłem:
"Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia".
Rekrutacja do 24.01.2020

2. Dokonania Naukowe Doktorantów VIII Edycja - Konferencja Młodych Naukowców
Tym razem odbędzie się ona w Krakowie 25.04.2020 i Warszawie 9.05.2020.
https://www.doktorant.com.pl/index.php/2020-dnd-8
Rekrutacja do 31.01.2020