Wydział Ekonomii
i Finansów

Kapituła nagrody im. Iwana Wahowskiego