Wydział Ekonomii
i Finansów

IV edycja Konkursu im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza IV Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w latach 2019-2020 i napisanych w obszarze:

Innowacyjność w gospodarce

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nagrody konkursowe będą przyznawane w dwóch kategoriach:
- prace licencjackie, nagroda w wysokości 400 zł;
- prace magisterskie, nagroda w wysokości 500 zł.

Prace, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z opinią Promotora, powinny zostać przesłane na adres PTE Oddział w Białymstoku, ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, e-mail: pte@uwb.edu.pl
Termin składania prac upływa 30 września 2020 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się: Regulamin_Konkursuhttp://pte.uwb.edu.pl/images/pliki/Konkurs_na_najlepsze_prace/Regulamin_Konkursu_2020.pdf

→ Formularz zgłoszeniowy ←  http://pte.uwb.edu.pl/images/pliki/Konkurs_na_najlepsze_prace/Formularz_zgloszeniowy_2020_1.doc