Wydział Ekonomii
i Finansów

Godziny Dziekańskie

Dziekan naszego Wydziału dr hab. Marzanna Poniatowicz prof. UwB ogłasza godziny dziekańskie:

11.05.2018 r. do godz. 11.30

Godziny Dziekańskie