Wydział Ekonomii
i Finansów

Dzień rektorski

Dzień 22.12.2017 r. będzie dniem rektorskim (wolnym od zajęć dydaktycznych z obowiązkiem odpracowania).

 GODZINY REKTORSKIE