Wydział Ekonomii
i Finansów

Dziekanat WEiZ Informuje

Dziekanat WEiZ Informuje, że wszyscy studenci lat pierwszych są zobowiązani do zaliczenia szkolenia dotyczącego Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Szkolenie odbywa się za pomocą e-learningu. Należy zalogować się na stronie: http://blackboard.uwb.edu.pl/ , używając loginu i haseł takich jak do systemu Usosweb. Po przejściu szkolenia należy rozwiązać test zaliczeniowy. Studenci którzy zaliczyli test są zobowiązania do złożenia w swoim Dziekanacie oświadczenia na załączonym formularzu.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy złożyć do Dziekanatu do dnia 14 czerwca 2017 roku