Wydział Ekonomii
i Finansów

Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego.

Szanowni Państwo,

Dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego poza programem studiów skierowane do studentów studiów stacjonarnych organizowane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku .
REJESTRACJA W USOSIE do 15.11.2018 r .

Plakat informacyjny