Wydział Ekonomii
i Finansów

Do 22 października zgłoszenia do nagród StRuNa i otwarta rejestracja na Kongres Kół Naukowych

Szanowni Państwo,

Pierwszym z wydarzeń jest Konkurs StRuNa 2018, który będzie przeprowadzony w nowej, dwuetapowej formule i po raz pierwszy w sześciu
kategoriach (zgłoszenia do 22 października, finały równocześnie z Kongresem IKONA2018).

Drugim wydarzeniem jest 2. Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA2018 (16-18 listopada br., Warszawa).


OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA KÓŁ NAUKOWYCH STRUNA 2018

DO 22 PAŹDZIERNIKA, DO GODZINY 23:59:59 można przesyłać zgłoszenia do ósmej edycji konkursu, w którym nagradzane są projekty i
działania zrealizowane w całości lub w istotnej części między 1 października 2017 roku a 30 września 2018 r.

Do każdej z sześciu kategorii konkursowych (Projekt Roku, Konferencja Roku, Wyprawa Roku, Koło Naukowe Roku, Opiekun Naukowy Roku oraz - nowość! - Debiut Roku 2018) należy aplikować poprzez formularze dostępne na stronie konkurs.struna.edu.pl.

Autorzy najlepszych zgłoszeń zostaną zaproszeni na finały konkursu, które odbędą się 17 listopada br. w Warszawie podczas kongresu
IKONA2018. Gala wręczenia nagród odbędzie się 18 listopada w Warszawie.

Na laureatów czekają statuetki, nagrody rzeczowe oraz upominki od organizatorów i partnerów Konkursu.

TRWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 2. INTERDYSCYPLINARNEGO KONGRESU AKADEMICKIEGO RUCHU NAUKOWEGO IKONA2018

W dniach 16 - 18 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się drugi ogólnopolski kongres adresowany do młodych naukowców
(najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe oraz do ich opiekunów naukowych).
Częściami składowymi kongresu będą m.in. warsztaty, spotkania tematyczne i branżowe, szkolenia dla członków kół naukowych i ich
opiekunów. Motyw przewodni tej edycji Kongresu to "Nowe wyzwania". W czasie Kongresu odbędzie się dyskusja o przyszłości studenckiego
ruchu naukowego z udziałem wicepremiera J. Gowina oraz finał konkursu na najlepsze projekty naukowe. Po kongresie ukaże się publikacja „StRuNa. Rocznik ruchu naukowego".

IKONA2018 będzie miejscem wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy w celu realizacji projektów angażujących studentów
wielu uczelni oraz studiujących różne dziedziny nauki. Część szkoleniowa kongresu będzie wzorem roku ubiegłego podzielona na trzy
ścieżki tematyczne (finansowanie projektów naukowych, zarządzanie projektami naukowymi, prezentowanie wyników działalności naukowej).  Uczestnicy będą mogli wziąć w sesjach referatowych.

Opłata za udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu wynosi tylko 246 PLN, bo organizatorzy i sponsorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz siedemdziesięciu noclegów dla osób spoza Warszawy.

Kongres IKONA2018 jest współfinanowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rejestracji uczestników kongresu IKONA2018 odbywa się poprzez stronę:
http://ikona.edu.pl/rejestracja/.