Wydział Ekonomii
i Finansów

Bezpłatne szkolenia dla studentów dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie informacji o bezpłatnym interdyscyplinarnym cyklu szkoleń z kompetencji miękkich organizowanym we współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym UwB. Poniżej szczegółowe informacje:

"Weź udział w bezpłatnym certyfikowanym cyklu szkoleń podnoszącym Twoje zdolności eksperckie, analityczne, przywódcze oraz szeroko rozumiane kompetencje miękkie - umiejętności przydatne w trakcie studiów, działalności społecznej, a także na rynku pracy!

W programie szkoleń między innymi:

- analiza źródeł informacji;
- fact-checking i weryfikacja "fake-newsów";
- wystąpienia publiczne;
- sztuka debatowania;
- pisanie wniosków o granty i dotacje;
- przygotowywanie tekstów analitycznych oraz komunikacja ekspercka.

Cykl pięciu weekendowych szkoleń odbędzie się na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, zaczynamy już 17
listopada!

Nie zwlekaj z decyzją - liczba miejsc ograniczona!

Zapisy do 14 listopada (środa) pod adresem e-mail:
j.walczuk@instytutsuwerennosci.pl

W wiadomości napisz podstawowe informacje na swój temat: gdzie się uczysz/co studiujesz, dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniach?
Doświadczenie w działalności studenckiej lub społecznej nie jest wymagane, ale jest atutem!

Istnieje możliwość zapisania się wyłącznie na szkolenie z przygotowywania tekstów analitycznych oraz komunikacji eksperckiej -
odnotuj to w wiadomości mailowej!

Organizatorami wydarzenia są: fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Organizacja studencka Podlaski Instytut
Rzeczypospolitej Suwerennej, Fundacja Służba Niepodległej oraz Ośrodek Analiz Cegielskiego.

Kurs odbywa się w ramach projektu: Kolegium Liderów Służby Publicznej dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt Akademia Analityka współfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego pn.
Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego."

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/2195671697421757/