Wydział Ekonomii
i Finansów

               Potencjalni promotorzy 2019/2020

               Dyscyplina: NAUKI SOCJOLOGICZNE

 

 

Imię i nazwisko promotora, kontakt

Zakres badań, tematyka badawcza

dr hab., prof. UwB

Bieńkowska Małgorzata

 

m.bienkowska@uwb.edu.pl

teorie socjologiczne, gender studies, feminizm, wielokulturowość

dr hab., prof. UwB

Cieślińska Barbara

 

barci@uwb.edu.pl

migracje, socjologia miasta i wsi, socjologia organizacji, socjologia rodziny

dr hab., prof. UwB

Poleszczuk Jan

 

jan.poleszczuk@gmail.com

teorie formalne, komunikacja społeczna, socjologia ekonomiczna

dr hab., prof. UwB

Zemło Mariusz

 

zemlo@uwb.edu.pl

socjologia wiedzy, nauki i edukacji, socjologia małego miasta, socjologia młodzieży