Wydział Ekonomii
i Finansów

                  Potencjalni promotorzy 2019/2020

                  Dyscyplina: NAUKI PRAWNE

 

Imię i nazwisko promotora, kontakt

Zakres badań, tematyka badawcza

prof. zw. dr hab.
Pływaczewski Emil

 

e.plywaczewski@uwb.edu.pl

Prawo Karne, Kryminologia

prof. zw. dr hab.
Cudowski Bogusław

 

cudowski@uwb.edu.pl

Prawo Pracy

prof. zw. dr hab.
Etel Leonard

 

etel@uwb.edu.pl

Prawo Podatkowe

prof. zw. dr hab.
Guzik – Makaruk Ewa

 

ewa.guzik@uwb.edu.pl

Prawo Karne, Kryminologia

prof. zw. dr hab.
Kijowski Dariusz

 

kijowski@uwb.edu.pl

Prawo Administracyjne

prof. zw. dr hab.
Kulesza Cezary

 

c.kulesza@uwb.edu.pl

Postępowanie Karne

prof. zw. dr hab.
Laskowska Katarzyna

 

laskowska@uwb.edu.pl

Prawo Karne, Kryminologia

prof. zw. dr hab.
Niczyporuk Piotr

 

p.niczyporuk@uwb.edu.pl

Prawo Rzymskie

prof. zw. dr hab.
Perkowski Maciej

 

m.perkowski@uwb.edu.pl

Prawo Międzynarodowe Publiczne

prof. zw. dr hab.
Ruśkowski Eugeniusz

 

ruskowski@uwb.edu.pl

Prawo Finansowe

prof. zw. dr hab.
Sieńczyło-Chlabicz Joanna

sienczylo@uwb.edu.pl

Prawo Własności Intelektualnej

prof. dr hab.
Malarewicz-Jakubów Agnieszka                
           
malarewicz@uwb.edu.pl

Prawo Cywilne, Handlowe

prof. dr hab.
Szczygieł Grażyna B.

g.szczygiel@uwb.edu.pl

Prawo Karne

dr hab. , prof. UwB
Bagan-Kurluta
Katarzyna

bagan-kurluta@uwb.edu.pl

Prawo Prywatne Międzynarodowe

dr hab. , prof. UwB
Bieluk
Jerzy

bieluk@uwb.edu.pl

Prawo Rolne

dr hab. , prof. UwB
Bożyk
Stanisław

sbozyk@uwb.edu.pl

Prawo Konstytucyjne

dr hab. , prof. UwB
Breczko
Anetta

breczko@uwb.edu.pl

Teoria Prawa I Filozofia Prawa

dr hab. , prof. UwB
Czech
Ewa

e.czech@uwb.edu.pl

Prawo Ochrony Środowiska

dr hab. , prof. UwB
Doliwa
Adam

adoliwa@uwb.edu.pl

Prawo Rolne

dr hab. , prof. UwB
Dowgier
Rafał

r.dowgier@uwb.edu.pl

Prawo Podatkowe

dr hab. , prof. UwB
Fiedorczyk
Piotr

fiedorczyk@uwb.edu.pl

Historia Prawa

dr hab. , prof. UwB
Filipkowski
Wojciech

w.filipkowski@uwb.edu.pl

Prawo Karne, Kryminologia

dr hab. , prof. UwB
Kryszeń
Grzegorz

kryszen@uwb.edu.pl

Prawo Konstytucyjne

dr hab. , prof. UwB
Panasiuk
Andrzej

a.panasiuk@uwb.edu.pl

Prawo Administracyjne

dr hab. , prof. UwB
Piszcz
Anna

piszcz@uwb.edu.pl

Prawo Gospodarcze Publiczne

dr hab. , prof. UwB
Popławski
Mariusz

m.poplawski@uwb.edu.pl

Prawo Podatkowe

dr hab. , prof. UwB
Presnarowicz
Sławomir

s.presnarowicz@uwb.edu.pl

Prawo Finansowe

dr hab. , prof. UwB
Sakowicz
Andrzej

sakowicz@uwb.edu.pl

Postępowanie Karne

dr hab. , prof. UwB
Sierocka
Iwona

i.sierocka@uwb.edu.pl

Prawo Pracy

dr hab. , prof. UwB
Zdanowicz
Mieczysława

zdanowicz@uwb.edu.pl

Prawo Europejskie

dr hab.
Doliwa-Klepacka Anna

doliwa_klepacka@uwb.edu.pl

Prawo Europejskie

dr hab.
Dubowski Tomasz

t.dubowski@uwb.edu.pl

Prawo Europejskie

dr hab.
Giedrewicz–Niewińska Aneta

a.niewinska@uwb.edu.pl

Prawo Pracy

dr hab.
Łysko Marcin

marcin.lysko@uwb.edu.pl

Historia Prawa

dr hab.
Matwiejuk Jarosław

matwiejuk@uwb.edu.pl

Prawo Konstytucyjne

dr hab.
Radwanowicz – Wanczewska Joanna

j.radwanowicz@uwb.edu.pl

Prawo Administracyjne