Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)
Studia drugiego stopnia (stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studiując MSG zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej oraz różnych relacji między jej poszczególnymi podmiotami. Zrozumiesz rolę i zależności w obszarze handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych, kursów walutowych, międzynarodowych przepływów kapitału, technologii, migracji międzynarodowych, integracji gospodarczej. Na studiach drugiego stopnia możesz posiąść dodatkowo szczegółową wiedzę z zakresu obsługi celnej i spedycyjnej handlu zagranicznego.
Zajęcia będą prowadzone zarówno przez pracowników naukowych, będących specjalistami w konkretnych zagadnieniach, jak również praktyków gospodarczych, zatrudnionych w największych podlaskich przedsiębiorstwach i instytucjach (na studiach drugiego stopnia).

Czym możesz się zajmować po MSG? Gdzie możesz pracować?

  • pracują w różnego typu przedsiębiorstwach uczestniczących w obrocie międzynarodowym, jednostkach administracji państwowej związanych z handlem zagranicznym, instytucjach krajowych i międzynarodowych,
  • są specjalistami z zakresu handlu zagranicznego, spedycji międzynarodowej, obsługi celnej,
  • dysponują wiedzą, która pozwala na podjęcie pracy w ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się relacjami na forum międzynarodowym, w dyplomacji lub środkach masowego przekazu.

Zapoznaj się ze specjalnościami i planami studiów

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze pierwszego stopnia

 

Specjalność plany studiów stacjonarnych
Handel międzynarodowy POBIERZ

 

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze pierwszego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2017/2018

 

Specjalność plany studiów stacjonarnych plany studiów niestacjonarnych
Handel międzynarodowy POBIERZ POBIERZ

 

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia

 

Specjalność plany studiów stacjonarnych
Obsługa celna i spedycja międzynarodowa POBIERZ
Współpraca międzynarodowa POBIERZ

 

 

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze drugiego stopnia - dotyczy cyklu kształcenia od 2017/2018

 

Specjalność plany studiów stacjonarnych plany studiów niestacjonarnych
Obsługa celna i spedycja międzynarodowa POBIERZ POBIERZ
Współpraca międzynarodowa POBIERZ POBIERZ

 

 

Zapoznaj się ze szczegółami

Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów