Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Monitorowanie dokonywane jest w obszarach takich jak:

  1. wsparcie dydaktyczne (m.in. powołanie opiekuna roku, opiekuna praktyk, konsultacje pracowników akademickich),
  2. wsparcie naukowe (m.in. działalność kół i obozów naukowych, organizacja konferencji studenckich (doktoranckich), udział w konferencjach),
  3. wsparcie materialne (m.in. stypendia naukowe, zakwaterowanie w domach studenta),
  4. inne formy wsparcia (m.in. wsparcie dla studentów niepełnosprawnych),
  5. dostępność informacji o formach wsparcia.

Oceny stopnia wsparcia studentów (doktorantów) w procesie uczenia się dokonuje Prodziekan ds. Studentów wraz z grupą studentów (m.in. 2 osób z każdego kierunku realizowanego przez wydział) do 20 września każdego roku akademickiego weryfikując poziom realizacji poszczególnych typów wsparcia. Ewentualnie wskazując rekomendacje doskonalące system wsparcia.