Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Monika Fiedorczuk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: czwartek 10.00 - 11.30 pok. 219

konsultacje w dni 19.11.2020 odbędą się w godzinach 13.00 - 14.30

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams  

nazwa użytkownika:  monika.fiedorczuk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate