Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Monika Fiedorczuk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje w semestrze letnim 2019/2020: poniedziałek 9.30 - 11.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate