Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak,prof. UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa(085) 745-77-06
m.kozlowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 202

konsultacje: czwartek 13.00 - 14.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate