Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Michał Wojciuk

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
m.wojciuk@uwb.edu.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: czwartek 10.00-11.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate