Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Mariusz Mak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-02
m.mak@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: środa 14.45-16.15

W czasie sesji egzaminacyjnej w lutym 2020
 
5 lutego - 12.00-13.30 (zmiana z godziny 13.45)
11 lutego - 14.00-15.30
19 lutego - 11.45-13.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate