Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Mariusz Mak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-02
m.mak@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: wtorek: 14:15 – 15:45, pokój 135

forma kontaktu bezpośredniego

forma zdalna - za pośrednictwem platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: m.mak@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate