Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Mariusz Mak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Zrównoważonego Rozwoju

(085) 745-77-02
m.mak@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: środa: 14:00 – 15:30, pokój 135

Konsultacje z dnia 17 listopada zostały przeniesione na 15 listopada na godzinę 10.00-11.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate