Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Mariusz Dąbrowski

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
m.dabrowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219
konsultacje: czwartek 15.00 - 16.30

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate