Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Magda Wiśniewska-Kuźma

Katedra Finansów

Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
m.wisniewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: urlop

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate