Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Maksymilian Fiedoruk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-28
m.fiedoruk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: piątek od 13.00-14.30

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams  

nazwa użytkownika:  m.fiedoruk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate