Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Magdalena Owczarczuk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Ekonomii Instytucjonalnej

(085) 745-77-28
m.owczarczuk@uwb.edu.pl 
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: czwartek 13.05-14.35
28.10.2021 konsultacje odbędą się w godz. 14.45-16.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate