Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Magda Wiśniewska-Kuźma

Katedra Finansów

Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
m.wisniewska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: wtorek 15:00-16:30, pokój 319

 

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy Blackboard Collaborate