Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

 

mgr Łukasz Zegarowicz

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
l.zegarowicz@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: wtorek 10.00-11.30

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: l.zegarowicz@pracownik.uwb.edu.pl