Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Łukasz Siemieniuk

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
l.siemieniuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: poniedziałek 10:00-11:30, pokój 319

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

 

nazwa użytkownika: l.siemieniuk@pracownik.uwb.edu.pl