Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Łukasz Bugowski

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
 l.bugowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

 

konsultacje: wtorek: 16.45 - 18.15, pokój 229

Konsultacje - forma zdalna
https://eu.bbcollab.com/guest/a343e876bae84949b242a35813ff015c

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate