Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Łukasz Bugowski

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
 l.bugowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

konsultacje: środa, godz. 11.40 - 13.10, sala 229

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate