Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-28
l.kostecka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: poniedziałek 10.00-11.30

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams  

nazwa użytkownika:  l.kostecka@pracownik.uwb.edu.pl

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate