Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Luiza Kostecka-Tomaszewska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-28
l.kostecka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: wtorek 11.30-13.00 (221)

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate