Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Kontakt:
mailowy: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl
telefoniczny:
Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675
Marta Czech tel. 505 283 500

Wystawianie faktur kontakt:
mailowy: annab13@uwb.edu.pl
telefoniczny:
mgr Anna Bernacka tel. 85-745-77-15
pokój 134