Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Nasz adres:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB

15-062 Białystok
ul. Warszawska 63

Kierownik Studiów:

Dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
pok. 225 (I piętro)
tel. 085 745 77 19
fax 085 741 46 85
e-mail:  u.golaszewska@uwb.edu.pl

Sekretariat:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl