Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Nasz adres:

15-062 Białystok
ul. Warszawska 63

Kierownik Studiów:

Dr Arkadiusz Niedźwiecki
pok. 234 (I piętro)
tel. 085 745 77 21
fax 085 741 46 85
e-mail: a.niedzwiecki@uwb.edu.pl 

Sekretariat:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl