Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Nasz adres:

Wydział Ekonomii i Finansów UwB

15-062 Białystok
ul. Warszawska 63

 

Kierownik:

Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB zobacz biogram

 

Obsługa administracyjna:

mgr Agata Płusa
pok. 137
tel. 692 118 542
tel. 085 745 77 33
fax 085 741 46 85
e-mail: a.plusa@uwb.edu.pl