Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE 
RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO

Wydział Ekonomii i Finansów

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB

e-mail: r.dziemianowicz@uwb.edu.pl 

 

 

Obsługa administracyjna

mgr Karolina A. Włodkowska

e-mail: k.wlodkowska@uwb.edu.pl