Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe
 

 

Kierownik Studiów
  Imię i Nazwisko e-mail  dyżury 2018/2019
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB r.dziamianowicz@uwb.edu.pl piątek 10.00-11.30

 

 

Sekretariat studiów

pok. 208, tel. 085 745 77 02, fax. 085 745 77 03

ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok

  Imię i Nazwisko e-mail  godziny urzędowania: 2018/2019
Grażyna Majewska
tel. 504 588 715
(w godz. 9.00-15.00)
majewska@uwb.edu.pl

wtorek 9.00-11.00(12 XI 2019r.)

piątek 9.00-12.00 (15 XI 2019r.)


sobota (dzień zjazdu)
8.00-13.00