Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Konferencje organizowane i współorganizowane przez Fundację Promocji Rozwoju Podlasia

Polska 1918-2018. Dalsza perspektywa, Białystok, 20 listopada 2018 r.
Konferencja z okazji XX-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Andrzeja F. Bociana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Augustów, 22-24 czerwca 2017 r.
Podlasie – Wizje Przemian i Rozwoju, Konferencja z okazji 15-lecia Fundacji Promocji Rozwoju Podlasia, Trzcianne, 20-22 czerwca 2016 r.
Regionalizacja – Polityka – Etyka, Supraśl, 22-23 czerwca 2015 r.
Globalizacja – Polityka – Etyka V, Kazimierz Dolny, 23 – 25 czerwca 2014 r.
Globalizacja – Polityka – Etyka III, Sterdyń, 19 – 21 czerwca 2013 r.
Globalizacja – Polityka – Etyka, Zamość,  24-27 września 2012 r.
Ekonomia – Polityka – Etyka IV, 20-22 czerwca 2011 r.
Podlasie regionem przyszłości, Sterdyń, 16-17 czerwca 2009 r.
Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wigry, 1-4 września 2008 r.
Podlasie – dwie dekady zmian, Kazimierz Dolny, 17-19 czerwca 2008 r
Rozwój regionalny – podstawowe cele i wyzwania, Białowieża, 3-5 września 2007 r.
Podlasie – strategia zmian, Sterdyń, 25-26 czerwca 2007 r.
Rozwój regionalny a rozwój społeczny, Wigry, 4-7 września 2006 r.
Podlasie – kierunki zmian, Łomża, 26-27 czerwca 2006 r.
Integracja europejska – pierwsze doświadczenia, Białystok-Białowieża, 3-5 marca 2006 r.
Możliwości przyspieszenia wzrostu północno-wschodnich regionów Polski poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego, Białystok, 28 listopada 2005 r.
Rozwój regionalny – konsekwencje integracji, Wigry, 5-8 września 2005 r.
Ekonomia – Polityka – Etyka, Białystok, 14 listopada 2005 r.
Podlasie a procesy integracji, Białystok, 13 czerwca 2005 r.
Integracja europejska – szanse i zagrożenia dla turystyki, Białystok-Białowieża, 4-6 marca 2005 r.
Rozwój regionalny a procesy globalizacji, Wigry, 6-9 września 2004 r.
Podlasie – wizja rozwoju, Białystok, 31 maja 2004 r.
Rozwój regionalny a procesy integracji, Zamość 1-5 września 2003 r.
Podlasie – granica Europy, Białystok, 23 czerwca 2003 r.
Rozwój regionalny a wzrost gospodarczy, Zamość, 2-5 września 2002 r.
Podlasie – determinanty wzrostu, Białystok-Supraśl, 17-18 czerwca 2002 r.