Wydział Ekonomii
i Finansów

SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH
Aktualności

Konferencja

VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki
Poznań 30.11.2019
Warszawa 7.12.2019
Wrocław 8.12.2019
Kraków 14.12.2019.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY:
Link:
https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja

 

Karta zgłoszeniowa:
http://doktorant.com.pl/images/stories/karta_zgloszeniowa_nwdpn6.doc