Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

Rok 2020

 

Komunikat Dziekana nr 5 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów w okresie do 30 września 2020 r. POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 4 z dnia z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury przeprowadzania zdalnego egzaminu doktorskiego z wykorzystaniem narzędzia Blackboard Collaborate Ultra
POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 3 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się do 30 września 2020 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 2 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie szczególnych zasad korzystania z wypożyczalni Biblioteki Ekonomicznej w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2  POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019 / 2020 na Wydziale Ekonomii i Finansów
POBIERZ