Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Rok 2018

 

Komunikat Dziekana nr 3 w spr. wytycznych typowania do nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 2 w spr. wprowadzenia wytycznych przeprowadzania czynności w postępowaniu nostryfikacyjnym POBIERZ
Komunikat Dziekana nr 1 w spr. wprowadzenia wytycznych przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB POBIERZ