Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

 

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK SPOŁECZNYCH


KOMISJA REKRUTACYJNA 2019/2020:

 Imię i Nazwisko

Dyscypliny

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk

Przedstawiciel dyscypliny nauki prawne

Dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki prawne

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Przedstawiciel dyscypliny pedagogika

Prof. dr hab. Agata Cudowska

Przedstawiciel dyscypliny pedagogika

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne

Dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne

Dr hab. Dorota Perło

Przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse

Dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse

Uzupełniający skład komisji

Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

Przedstawiciel dyscypliny nauki prawne

Dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki prawne

Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar

Przedstawiciel dyscypliny pedagogika

Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny pedagogika

Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne

Dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne

Dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse

Dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB

Przedstawiciel dyscypliny ekonomia i finanse